Monday, August 23, 2010

શ્વાસ – પૂ. મોરારિબાપુ

૨૨.૦૮.૨૦૧૦.................................................આજે પૂ.મોરારીબાપુ
                                                    
                                                 શ્વાસ – પૂ. મોરારિબાપુશ્વાસ ખૂટી જાયઅનેઈચ્છા બાકી રહી જાયએ મૃત્યુતથાશ્વાસ બાકી હોયઅનેઈચ્છા ખૂટી જાયએ મોક્ષ !

No comments: