Sunday, June 26, 2011

બોલીએ ના કંઈ


                      ૨૬.૦૬.૨૦૧૧
                       આજે બોલીએ ના કંઈ....................
                       બોલીએ ના કંઈ
આપણી વ્યથા,
અવરને મન રસની કથા, ઈતર ના કંઈ તથા.
જીરવી અને જાણીએ, વીરા!
પ્રાણમાં જલન હોય ને તો યે ધારીએ શીતલ રૂપ! 

- રાજેન્દ્ર શાહ
જ્યાં ને ત્યાં હૃદય ખોલવાની આપણી (કુ)ટેવને કવિ અહીં પ્રેમથી ટકોરે છે.  સામેની વ્યક્તિ આપણી એની સમક્ષ હૃદય ખોલવાને લાયક છે કે નહીં એ સમજ્યા કે ચકાશ્યા વગર જ મોટેભાગે આપણે આપણી વ્યથાની કથા કરતા રહીએ છીએ, જે બીજાને મન તો ક્યારેક માત્ર રસની કથા જ હોય એવુંય બને.  એટલે જ થોડું મોઘમ રહીને ચૂપ રહેતા શીખવે છે

Monday, June 20, 2011

.Fathers day…


૧૯.૦૬.૨૦૧૧
આજે ૧૯ જુને ( જુન મહિનાનો ત્રીજો રવિવાર).....Fathers day……. Simply amazing quotes!


Simply amazing quotes!


Dads are special

Any man can be a father. It takes someone special to be a dad.
 - Unknown

Watch and Learn
My father didn't tell me how to live; he lived, and let me watch him do it.
 - Clarence B. Kelland

Teach By Example
Every father should remember that one day his son will follow his example instead of his advice.
 - Unknown

  No Stronger Need
 I cannot think of any need in childhood as strong as the need for a father's protection.
 - Sigmund Freud

  Related By the Heart
 It is not flesh and blood but the heart which makes us fathers and sons.
 - Johann Schiller

 Fathers Build
 By profession I am a soldier and take pride in that fact. But I am prouder--infinitely prouder--to be a father.
 A soldier destroys in order to build; the father only builds, never destroys.
- Douglas MacArthur

  The Man They Want
  One night a father overheard his son pray: Dear God, Make me the kind of man my Daddy is.
 Later that night, the Father prayed, Dear God, Make me the kind of man my son wants me to be.
 - Unknown

 
The Greatest Gift
  My father gave me the greatest gift anyone could give another person, he believed in me.
 - Jim Valvano

  Making the Best
 Father taught us that opportunity and responsibility go hand in hand.
 I think we all act on that principle; on the basic human impulse that
 makes a man want to make the best of what's in him and what's been
 given him.
 - Laurence Rockefeller

  Carrying Pictures
  A father carries pictures where his money used to be.
 - Unknown

  True Wealth
  A truly rich man is one whose children run into his arms when his hands are empty.
 - Unknown

  A Wise Father
  It is a wise father that knows his own child.
 - William Shakespeare

  A Shining Example
  I love my father as the stars - he's a bright shining example and a happy twinkling in my heart.
 - Adabella Radici

  More Than a Hundred
  One father is more than a hundred schoolmasters.
 - George Herbert

No Holier Name
 Father! - To God himself we cannot give a holier name.
 - William Wordsworth
સંકલન

Wednesday, June 15, 2011

“રક્તદાન એ આજના યુગનું મહાદાન“


૧૪.૦૬.૨૦૧૧
આજે ૧૪ મી જુન ,૨૦૧૧ વિશ્વ રક્તદાતા દિન ......

રક્તદાન એ આજના યુગનું મહાદાન
માનવ શરીરમાં સૂક્ષ્મરૂપે કણ કણમાં રહેલ શક્તિ સંચાર યાને કે રક્ત સંચાર થઈ રહેલ છે. આપના તરફથી રક્તદાન યજ્ઞમાં (કેમ્પ) રકતરૂપી આહુતિ આપીને માનવ જીવનને એક જીવત દાન મળે તેવા શુભ આશય સાથે રક્તદાન કરવા/કરાવવામાંઆપનો મહત્વનું યોગદાન રહેલ છે.


रक्तदान है महादान
आओ करें रक्तदान

रक्तदान जीवनदान है। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचाता है। इस बात का अहसास हमें तब होता है जब हमारा कोई अपना खून के लिए जिंदगी और मौत के बीच जूझता है। उस वक्त हम नींद से जागते हैं और उसे बचाने के लिए खून के इंतजाम की जद्दोजहद करते हैं।

अनायास दुर्घटना या बीमारी का शिकार हममें से कोई भी हो सकता है। आज हम सभी शिक्षि‍त व सभ्य समाज के नागरिक है, जो केवल अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी सोचते हैं तो क्यों नहीं हम रक्तदान के पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें और लोगों को जीवनदान दें। 

कौन कर सकता है रक्तदान :
*
कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 68 वर्ष के बीच हो।
*
जिसका वजन 45 किलोग्राम से अधिक हो।
*
जिसके रक्त में हिमोग्लोबिन का प्रतिशत 12 प्रतिशत से अधिक हो।

ये नहीं करें रक्तदान :
*
महावारी के दौर से गुजर रही महिला।
*
बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिला।
गायत्री शर्मा