Thursday, November 26, 2015

ગીતાંજલી – રવિન્દ્રનાથ ઠાકુર

26.11.2015.....   
Into that Heaven Of freedom,My Father!Let my country
Awake........
ગીતાંજલી – રવિન્દ્રનાથ ઠાકુર
ગીતાંજલી રવિન્દ્રનાથ ઠાકુર
ગુજરાતી ભાવાનુવાદ: 
ચિરાગ પટેલ     ઑગસ્ટ 14, 2010 (ભારતમાં ઑગસ્ટ 15)
જ્યાં ચિત્ત ભયશૂન્ય હોય
જ્યાં આપણે ગર્વથી મસ્તક ઉંચું રાખી પ્રગતિ કરી શકીએ
જ્યાં જ્ઞાન મુક્ત હોય
જ્યાં દિન-રાત વિશાળ વસુધાને ખંડોમાં વિભાજીત કરી
નાના-નાના આંગણાં ના બનાવાતા હોય.
જ્યાં હરેક વાક્ય હ્રદયના ઉંડાણમાંથી આવતું હોય
જ્યાં દરેક દિશામાંથી કર્મની અખૂટ નદીઓના સ્તોત્ર ફૂટતા હોય
અને નિરંતર અબાધિત વહેતા હોય,
જ્યાં વિચારોની સરિતા
તુચ્છ આચારોની મરુભૂમિ પર ખોવાતી ના હોય
જ્યાં પુરુષાર્થ સેંકડો ટૂકડાઓમાં વહેંચાતો ના હોય
જ્યાં સર્વ કર્મ, ભાવનાઓ, આનન્દાનુભૂતિઓ સર્વને મળતી હોય.
હે પિતા, તમારા હાથો વડે નિર્દયતાથી પ્રહાર કરીને
એ જ સ્વાતંત્ર્ય સ્વર્ગમાં સૂતેલા ભારતને જગાડો.

Rabindranath
Tagore in his
Life's Last
moments
wrote :
My last
Salutations
are to those
who knew me
as Imperfect
and still
loved me !

A Tribute to Dr Verghese Kurien

26.11.2015......
A tribute to Dr. Verghese Kurien....

“ I have often spoken of integrity as the most important of 
these values, realizing that integrity – and personal integrity, 
at that – is being honest to yourself. If you are always honest 
to yourself, it does not take much effort in always being 
honest with others.”
“Life is a privilege and to waste it would be wrong. In living 
this privileged “Life”, you must accept responsibility for 
yourself, always use your talents to the best of your ability 
and contribute somehow to the common good.”
~ Quotes from “I too had a dream”, by Verghese Kurien

Saturday, November 21, 2015

Pity The Nation ....એ દેશ ની ખાજો દયા....

૨૧.૧૧.૨૦૧૫....
આજે માણીએ ખલીલ જિબ્રાન નું એક અંગ્રેજી  કાવ્ય અને                      
        તેનો  મકરંદ દવે એ કરેલ અનુવાદ...
                                    Pity The Nation ...

Pity the nation that is full of beliefs and empty of religion.
Pity the nation that wears a cloth it does not weave,
eats a bread it does not harvest,
and drinks a wine that flows not from its own wine-press.
Pity the nation that acclaims the bully as hero,
and that deems the glittering conqueror bountiful.
Pity a nation that despises a passion in its dream,
yet submits in its awakening.
Pity the nation that raises not its voice
save when it walks in a funeral,
boasts not except among its ruins,
and will rebel not save when its neck is laid
between the sword and the block.
Pity the nation whose statesman is a fox,
whose philosopher is a juggler,
and whose art is the art of patching and mimicking.
Pity the nation that welcomes its new ruler with trumpeting,
and farewells him with hooting,
only to welcome another with trumpeting again.
Pity the nation whose sages are dumb with years
and whose strong men are yet in the cradle.
Pity the nation divided into into fragments,
each fragment deeming itself a nation
– Khalil Gibran (The Garden of the Prophet – 1934)                    એ દેશ ની ખાજો દયા....
દોસ્તો, સફરના સાથીઓ, એ દેશની ખાજો દયા
જ્યાં ધર્મનો છાંટો નહીં, ફિરકા છતાં ફાલી રહ્યા.
સૂત સફરાં અંગ પે પોતે ન પણ કાંતે વણે,
જ્યાફતો માણે ન ભૂમિપાક પોતાનો લણે,
લોક જે દારૂ વિદેશી રોજ ઢીંચે ખંતથી,
વતન કેરું મધ પરંતુ જેમણે ચાખ્યું નથી:
રંગ છે બહાદુર! બિરદાવી ફુલેકે ફેરવે,
જે પ્રજા નાચી રહે ગુંડા, ટણકને ટેરવે.
ને દમામે જીતનારાને ગણે દાનેશરી,
હાય, એવા દેશના જાણો ગયા છે દી ફરી.
ભાવનામાં વાસના કેરાં વછોડે આંગળાં,
જિંદગીમાં એ પિશાચીનાં પછી ચાટે તળાં.
મરશિયા વિણ મોકળું ક્યાંયે ગળું ન મૂકતાં,
એકલી ડંફાસ ખંડેરો મહીં જઈ ફૂંકતાં;
માંચડે ફાંસી તણે ચડતાં, કપાતાં ખંજરે,
એ વિના જે હરફ હોઠે કાઢતા યે થરથરે!
જાણજો એ લોકને કાજે રહ્યાં છે છાજિયાં -
દોસ્તો, સફરના સાથીઓ, એ દેશની ખાજો દયા.
લોકનેતા લોંકડી શા જ્યાં કપટના કાંધિયા,
ભૂર ભાષાના મદારી હોય પંડિત વેદિયા,
નામ ફૂટીને કળાનું થીગડાં મારી ફરે,
જ્યાં જુવાનો નકલ નખરાંય ફિસિયારી કરે!
નવા રાજાને કહે વાજાં વગાડીને જિયો!
જાય તો પાછળ ઉડાડી ધૂળ બોલે હૂડિયો,
ને છતાં એ કોઈ બીજાને ફરી સત્કારવા,
એ જ નેજા ! એ જ વાજાં! એજ ખમ્મા, વાહ વા!
જાણજો એવી પ્રજાના ખીલડા ખૂટલ થયા,
દોસ્તો, સફરના સાથીઓ, એ દેશની ખાજો દયા.
મૂક, જર્જર જ્યાં મહર્ષિઓ અવસ્થા કારણે,
જેમના શૂરા જનો પોઢ્યા હજી છે પારણે,
ભાગલા પાડી ઉડાડે નોખનોખી જે ધજા,
ને બધા એ ભાગ પોતાને ગણે આખી પ્રજા!
જાણજો એવી પ્રજાનાં પુણ્ય પરવારી ગયાં,
દોસ્તો, સફરના સાથીઓ, એ દેશની ખાજો દયા.
- ખલિલ જીબ્રાન
સંકલિત 

Thursday, November 12, 2015

Happy New Year....

12.11.2015

Dear All 


शुभं करोति कल्याणं, 

आरोग्यं धन संपदाम्|

शत्रु बुद्धि विनाशाय, 

दीप ज्योति नमोस्तुते ||

आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभ कामना...
Happy New year to   you  All ....