Friday, April 29, 2011

મિત્રો માટે (૭) .........


                   ૨૮.૦૪.૨૦૧૧ ........ મિત્રો માટે (૭) ..........આભાર તારો કે આવી મિત્રતા આપી,

આપણા સંબંધમાં કેવી સુંદરતા આપી,

દુનિયામાં લોહીના સંબંધ પણ તુટીં જાય છે,

પણ મને દોસ્તીમાં પણ કેવી પવિત્રતા આપી

કોઇ પણ વાત કહી શકીએ છીએ એક-બીજાને,

મિત્ર તે દુઃખ દુર કરવાની કેવી સત્ત્તા આપી,

નહિ છોડી શકીએ આ મિત્રતાને કોઇ પણ રીતે,

આપણા સંબંધમાં પ્રભુંએ પણ કેવી અટ્ટુટતા આપી,

હું અપૂર્ણ હતો તમારી મિત્રતા વિના,

તમે સાથ આપી કેવી પૂર્ણતા આપી
       (સંકલિત) 

Thursday, April 28, 2011

મિત્રો માટે (૬) ...........


                         ૨૭.૦૪.૨૦૧૧ ........ મિત્રો માટે (૬) ...........

What Is A Friend?
A friend is someone you hold dear:
Someone who is always there, through thick and thin;

Someone who is only a phone call away.
A friend is someone you can always rely on:
Someone who is there to share your thoughts with;
Someone to listen, no matter the subject.
         A friend is someone you can feel comfortable with:

Someone you can sit silently beside, without conversation;
Someone you do not need to fill the quiet moments with
               A friend is someone you can trust:
               Someone who will guard your deepest secrets;
                Someone who will never let you down.
               A friend is someone who is not judgmental:
 Someone who will gently offer advice and opinions,
               Yet, someone who is not overbearing or critical.
 A friend is someone who can keep you grounded:
   Someone who can help you see through your obstacles;  Someone to shoulder you through life in times of trials.
            A friend is someone who shares unconditionally:
  Someone to laugh and to cry with;
 Someone to lean on, through both the good and the bad.
               A friend is someone you choose wisely,
                For a friend is your own mirrored image:
       Someone to compliment your own self;
       Someone who indicates who you are as a person.
               A friend is what you are to me.

Wednesday, April 27, 2011

મિત્રો માટે (૫) ...........


                             ૨૬.૦૪.૨૦૧૧ ........ મિત્રો માટે (૫) ...........

Dear Friend,…..


દોસ્તી માં જીવજો દોસ્તી માં મરજો,
 હિંમત ના હોય તો દોસ્તી ના કરજો,
         જિંદગી નથી અમને દોસ્તો થી વ્હાલી,
     દોસ્તો માટે  છે  જિંદગી અમારી


Tuesday, April 26, 2011

મિત્રો માટે (૪) ...........


                     ૨૫.૦૪.૨૦૧૧ ........ મિત્રો માટે (૪) ...........

Dear Friend,…..


  દોસ્ત મને તારી દોસ્તી પર ગર્વ છે,
         દરેક પલ તને યાદ કરું છુ,
મને ખબર નથીપણ ઘરવાળા કહે છે કે,
 હું ઊંઘ માં પણ તારી સાથે વાત કરું છુ..Monday, April 25, 2011

મિત્રો માટે (૩) ...........


                  ૨૪.૦૪.૨૦૧૧ ........ મિત્રો માટે (૩) ...........

Dear Friend,…..


તમારા જેવા મિત્રો મારી મૂડી છે,
  એથી વધુ બીજી કઈ વાત રૂડી છે?
   બીજી તો સહુ ચીજ મામૂલી છે,
   મિત્રો  ઈશ્વર ની ભેટ અણમોલી છે.

Sunday, April 24, 2011

......... મિત્રો માટે (૨) ...........


                 ૨૩.૦૪.૨૦૧૧ ........ મિત્રો માટે (૨) ...........

Dear Friend,…..ગુનાહ વગર નો હું ગુન્હેગાર છુ,
તમારે જેમ ગણવું હોય એમ ગણો,
ઘડિયાળ ના કાંટા ફેરવી નાખ અરે દોસ્ત !!
પછી નહિ મળે  ક્ષણો !!

Saturday, April 23, 2011

મૈત્રી


                ૨૨.૦૪.૨૦૧૧ ........આજ થી મિત્રો માટે .....
Dear Friend,…..

સમય ના વહેણ માં  સમાઈ ના જતા,
દિલ ના દરિયા માં ડૂબી ના જતા,
આપની મૈત્રી છે જિંદગી થી અનમોલ,
ક્યાંક આપની  મિત્રતા ને ભૂલી ના જતા

Friday, April 22, 2011

या कुंदेंदु तुषार .....


                 ૨૧.૦૪.૨૦૧૧..............આજે માં શારદા ને વંદના સહ.........

                     श्लोक   
या कुंदेंदु तुषार हर धवला ,या शुभ्र वस्त्रा वृता
या वीणा वरदन्डमिन्तकारा  या श्वेत पद्मासना
या ब्रहम स्यूट शंकर प्रभुतिविर देवे सदा वन्दिता
समपतु सरस्वती भगवती ,निशेष जाडयापदा

Monday, April 18, 2011

Shri Hatkeshwar Mahadev


૧૭.૦૪.૨૦૧૧......
      આજે હાટકેશ જયંતી ........દેવાધિદેવ મહાદેવ ને પ્રણામ સહ.........
Shri Hatkeshwar Mahadev
Namami Natkeshwaram
I bow to you, Lord Natkeshwar
Bhajami Hatkeshwaram
I worship you, Lord Hatkeshwar
Jai Hatkesh
ખુદ વિષ પી જઇ અને બીજાને અમૃત આપે તે શંકર.

Sunday, April 17, 2011

જય સાઈનાથ .


૧૬.૦૪.૨૦૧૧ ........આજે  સર્વેને જય સાઈનાથ .........

Saturday, April 16, 2011

Shaw & Churchill.
૧૫.૦૪.૨૦૧૧...  આજે મારી જૂની ડાયરી માંથી...........

George Bernard Shaw had running  feud with Sir Winston Churchill. He sent Sir Winston a note saying:” I am reserving two ticket for you for my premire, Come & bring a friend- if you have one.”
Churchill replied immediately:” Impossible to present for the first performance.Will certainly attend second –if there is one.”

Wednesday, April 13, 2011

રામ નવમી.


          12.04.2011
     આજે રામ નવમી.......સર્વે ને શુભેચ્છાઓ સહ જય સિયારામ .........
  
કેવટ
આ જગતમાં દીનદયાળુ ! ગરજ-કેવી ગણાય જી;
ઊભા રાખી આપને પછી (૨),
પગ પખાળી જાય.પગ મને.


રામ તો વસે છે સદા તારા તનમનમાં.
                                                                 - અવિનાશ વ્યાસ
શાને ઢૂંઢે  રામને  તું  ધરતી ગગનમાં,
રામ તો વસે છે સદા તારા તનમનમાં.

અંધકાર     પગથારે    રામ   કેરો   વાસ   છે,
દીપક થઇને જગે ઝગમગે રામનો ઉજાસ છે.
રામ રામને રટતી કરણી રેખાના મધુવનમાં
રામ  તો  વસે   છે   સદા   તારા   તનમનમાં.

રામ   તણા   દર્શનને  કાજે  શાને  તું અધીર છે?
એક પ્રકારે તારા તનમન રામ તણી તસ્વીર છે
દસે   દિશામાં   રામની  હસ્તી  જીવનમરણમાં
રામ   તો   વસે   છે   સદા   તારા    તનમનમાં.

રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ, પતિત પાવન સીતારામ
સીતારામ   સીતારામ,  ભજ   પ્યારે   તું  સીતારામ.
જયશ્રી રામSunday, April 3, 2011

Things are to be used, People are to be Loved.૦૨.૦૪.૨૦૧૧ ....
.....આજે મને આવેલો એક સુંદર ઈ મેઈલ .......
Please read it is meaningful..........
While a man was polishing his new car,
his 4 yr old son picked up a stone
and scratched lines on the side of the car.
In anger, the man took the child's hand
and hit it many times not realizing
he was using a wrench.

At the hospital, the child lost all his fingers

due to multiple fractures.

When the child saw his father.....

with painful eyes he asked, 'Dad when will my fingers grow back?'
The man was so hurt and speechless;
he went back to his car and kicked it a lot of times.

Devastated by his own actions......

sitting in front of that car he looked at the scratches;
the child had written ' I LOVE YOU DAD'.
The next day that man committed suicide. . .

Anger and Love have no limits;
choose the latter to have a beautiful, lovely
life & remember this:

Things are to be used and people are to be loved.
The problem in today's world is  that................... people are used   while things are loved.

Let's try always to keep this thought in mind:

Things are to be used,
People  are to be Loved.Saturday, April 2, 2011

આજે.............. વિચારો........ Thoughts


૦૧.૦૪.૨૦૧૧
આજે........... વિચારો........ Thoughts
                                                          Thoughts
·        Formerly, when religion was strong& science was weak, men mistook magic for medicines, now, when science is strong & religion is weak men mistake medicine for magic.
·        Our is a secular country, There are many religions….Still…Temple has 6 letters….Church has 6 letters….Mosque has 6 letters….Similarly Geeta has 5 letters… Bible has 5 letters….Quran has 5 letters…Thai is Unity……..
·        A small tip for life time:” Try to present yourself that you are happy, slowly it becomes your4 habit and finally it becomes your character….
·        Always ask God to give what you deserve & not what you desire ….because your desire may be few but you deserve a lot.
·        Do you know the relation between your two eyes?....They blink to gather…cry to gather….& sleep to gather…..though they never see each other ….Friendship should be like that…..Life is hell with out friends….
·        3 Stupid stages of life: Teenage….Have time & energy but no money…working age……Have money & energy but no time…..Old age; Have time & money but no energy……
·        Try to develop five miracles….Never minds, Heart which never hurts….Brain which never drains…Touch which never pains….& relation which never ends….
·        Fact of Life…..Why people are not happy?.....Bcoz they are busy searching why others are happy!!!
·        People are made to be loved 7 money is made to be used…..The confusion in the world is People are being used & money is being       Loved….
·        Je Mukya pachhi shwas hetho bese tenuj nam VISWAS……
·        No one in this world is rich enough to buy his own childhood & his youth back….Only friend help to recreate those moments from time to time at no cost…..