Thursday, November 26, 2015

ગીતાંજલી – રવિન્દ્રનાથ ઠાકુર

26.11.2015.....   
Into that Heaven Of freedom,My Father!Let my country
Awake........
ગીતાંજલી – રવિન્દ્રનાથ ઠાકુર
ગીતાંજલી રવિન્દ્રનાથ ઠાકુર
ગુજરાતી ભાવાનુવાદ: 
ચિરાગ પટેલ     ઑગસ્ટ 14, 2010 (ભારતમાં ઑગસ્ટ 15)
જ્યાં ચિત્ત ભયશૂન્ય હોય
જ્યાં આપણે ગર્વથી મસ્તક ઉંચું રાખી પ્રગતિ કરી શકીએ
જ્યાં જ્ઞાન મુક્ત હોય
જ્યાં દિન-રાત વિશાળ વસુધાને ખંડોમાં વિભાજીત કરી
નાના-નાના આંગણાં ના બનાવાતા હોય.
જ્યાં હરેક વાક્ય હ્રદયના ઉંડાણમાંથી આવતું હોય
જ્યાં દરેક દિશામાંથી કર્મની અખૂટ નદીઓના સ્તોત્ર ફૂટતા હોય
અને નિરંતર અબાધિત વહેતા હોય,
જ્યાં વિચારોની સરિતા
તુચ્છ આચારોની મરુભૂમિ પર ખોવાતી ના હોય
જ્યાં પુરુષાર્થ સેંકડો ટૂકડાઓમાં વહેંચાતો ના હોય
જ્યાં સર્વ કર્મ, ભાવનાઓ, આનન્દાનુભૂતિઓ સર્વને મળતી હોય.
હે પિતા, તમારા હાથો વડે નિર્દયતાથી પ્રહાર કરીને
એ જ સ્વાતંત્ર્ય સ્વર્ગમાં સૂતેલા ભારતને જગાડો.

Rabindranath
Tagore in his
Life's Last
moments
wrote :
My last
Salutations
are to those
who knew me
as Imperfect
and still
loved me !

A Tribute to Dr Verghese Kurien

26.11.2015......
A tribute to Dr. Verghese Kurien....

“ I have often spoken of integrity as the most important of 
these values, realizing that integrity – and personal integrity, 
at that – is being honest to yourself. If you are always honest 
to yourself, it does not take much effort in always being 
honest with others.”
“Life is a privilege and to waste it would be wrong. In living 
this privileged “Life”, you must accept responsibility for 
yourself, always use your talents to the best of your ability 
and contribute somehow to the common good.”
~ Quotes from “I too had a dream”, by Verghese Kurien

Saturday, November 21, 2015

Pity The Nation ....એ દેશ ની ખાજો દયા....

૨૧.૧૧.૨૦૧૫....
આજે માણીએ ખલીલ જિબ્રાન નું એક અંગ્રેજી  કાવ્ય અને                      
        તેનો  મકરંદ દવે એ કરેલ અનુવાદ...
                                    Pity The Nation ...

Pity the nation that is full of beliefs and empty of religion.
Pity the nation that wears a cloth it does not weave,
eats a bread it does not harvest,
and drinks a wine that flows not from its own wine-press.
Pity the nation that acclaims the bully as hero,
and that deems the glittering conqueror bountiful.
Pity a nation that despises a passion in its dream,
yet submits in its awakening.
Pity the nation that raises not its voice
save when it walks in a funeral,
boasts not except among its ruins,
and will rebel not save when its neck is laid
between the sword and the block.
Pity the nation whose statesman is a fox,
whose philosopher is a juggler,
and whose art is the art of patching and mimicking.
Pity the nation that welcomes its new ruler with trumpeting,
and farewells him with hooting,
only to welcome another with trumpeting again.
Pity the nation whose sages are dumb with years
and whose strong men are yet in the cradle.
Pity the nation divided into into fragments,
each fragment deeming itself a nation
– Khalil Gibran (The Garden of the Prophet – 1934)                    એ દેશ ની ખાજો દયા....
દોસ્તો, સફરના સાથીઓ, એ દેશની ખાજો દયા
જ્યાં ધર્મનો છાંટો નહીં, ફિરકા છતાં ફાલી રહ્યા.
સૂત સફરાં અંગ પે પોતે ન પણ કાંતે વણે,
જ્યાફતો માણે ન ભૂમિપાક પોતાનો લણે,
લોક જે દારૂ વિદેશી રોજ ઢીંચે ખંતથી,
વતન કેરું મધ પરંતુ જેમણે ચાખ્યું નથી:
રંગ છે બહાદુર! બિરદાવી ફુલેકે ફેરવે,
જે પ્રજા નાચી રહે ગુંડા, ટણકને ટેરવે.
ને દમામે જીતનારાને ગણે દાનેશરી,
હાય, એવા દેશના જાણો ગયા છે દી ફરી.
ભાવનામાં વાસના કેરાં વછોડે આંગળાં,
જિંદગીમાં એ પિશાચીનાં પછી ચાટે તળાં.
મરશિયા વિણ મોકળું ક્યાંયે ગળું ન મૂકતાં,
એકલી ડંફાસ ખંડેરો મહીં જઈ ફૂંકતાં;
માંચડે ફાંસી તણે ચડતાં, કપાતાં ખંજરે,
એ વિના જે હરફ હોઠે કાઢતા યે થરથરે!
જાણજો એ લોકને કાજે રહ્યાં છે છાજિયાં -
દોસ્તો, સફરના સાથીઓ, એ દેશની ખાજો દયા.
લોકનેતા લોંકડી શા જ્યાં કપટના કાંધિયા,
ભૂર ભાષાના મદારી હોય પંડિત વેદિયા,
નામ ફૂટીને કળાનું થીગડાં મારી ફરે,
જ્યાં જુવાનો નકલ નખરાંય ફિસિયારી કરે!
નવા રાજાને કહે વાજાં વગાડીને જિયો!
જાય તો પાછળ ઉડાડી ધૂળ બોલે હૂડિયો,
ને છતાં એ કોઈ બીજાને ફરી સત્કારવા,
એ જ નેજા ! એ જ વાજાં! એજ ખમ્મા, વાહ વા!
જાણજો એવી પ્રજાના ખીલડા ખૂટલ થયા,
દોસ્તો, સફરના સાથીઓ, એ દેશની ખાજો દયા.
મૂક, જર્જર જ્યાં મહર્ષિઓ અવસ્થા કારણે,
જેમના શૂરા જનો પોઢ્યા હજી છે પારણે,
ભાગલા પાડી ઉડાડે નોખનોખી જે ધજા,
ને બધા એ ભાગ પોતાને ગણે આખી પ્રજા!
જાણજો એવી પ્રજાનાં પુણ્ય પરવારી ગયાં,
દોસ્તો, સફરના સાથીઓ, એ દેશની ખાજો દયા.
- ખલિલ જીબ્રાન
સંકલિત 

Thursday, November 12, 2015

Happy New Year....

12.11.2015

Dear All 


शुभं करोति कल्याणं, 

आरोग्यं धन संपदाम्|

शत्रु बुद्धि विनाशाय, 

दीप ज्योति नमोस्तुते ||

आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभ कामना...
Happy New year to   you  All ....


Friday, September 18, 2015

Kotilingeshwar temple-Kolar district..Bangaluru..Karnataka

18.09.2018
Visited shiv temple Koti Lingeswar on 17.09.2015.

Kotilingeshwara is the presiding deity of the temple of the same name in the village of Kammasandra in India. Kammasandra is a small village situated in Kolar district of Karnataka state. It is about five kilometers from Kolar Gold Fields and about 6 Kilometers from Aaladamara (Bharath Nagar) Bus stop, near BEML nagar. This place has the distinction of having one of the largest Shivalinga in the world. Over 2 Lakh (200,000) devotees visit the temple on Maha Shivratri every year.
Significance[edit]
The main attraction of this peaceful retreat, which is surrounded by plush greenery, is a huge Shivalinga. Measuring 108 ft (33 m), this shivalinga is tallest of its kind in the world and accompanying it is a 35 ft (11 m) tall Basava, surrounded by lakhs of small shivalingas spread over an area of 15 acres (61,000 m2). So far, around 100 lakh shivalingas have been installed. The entire project involves the installation of one crore shivalingas of various sizes, hence the name ‘Kotilingeshwara’.

Nandishwara

Linga and Nandeswara

Few among the one crore lingas
Side view of the linga

Front view of the linga


About the temple[edit]
The Lord Kotilingeshwara Temple is situated in Kammasandra Village in Kolar district, Karnataka State, India. The temple is about 6 km from Kolar Gold Fields also known as KGF. The main deity of this temple is Lord Kotilingeshwara. This Temple was constructed by Swamy Sambha Shiva Murthy which is open to public from early morning till 9.30 am.
The temple boasts of having the largest Linga in Asia which stands 108 feet (33 m) tall.[citation needed] In front of this huge Linga there is a huge Nandi (Animal mount of Lord Shiva) which is 35 feet (11 m) tall. The Nandi is installed over a platform which is 60 feet (18 m) in length, 40 feet (12 m) in width and 4 feet (1.2 m) in height.
There are eleven small temples of various deities constructed within the premises of the Lord Kotilingeshwara temple. The first to be constructed is the Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Maheshwara temple, followed by the main deity temple Lord Kotilingeshwara. The sequence of the other temples are Lord Venkataramani Swamy Temple, Goddess Annapoorneshwari Temple, Lord Panduranga Swamy Temple, Lord Panchamukha Ganapathy temple, Lord Rama, Lakshmana and Sita Temple, Lord Anjaneya Temple, Goddess Kannika Parameshwari Temple and finally Goddess Karumaari Amma Temple.
Inside the Goddess Kannika Parameswari temple, a Shiva Linga called "Shiva Panchayathi" is installed. The idols of Lord Ganesha, Lord Kumaraswamy, Goddess Parvati and Nandi are arranged around the Linga, Giving an essence that all these Gods are offering their prayers to the Linga. A water tank is set up close to the Linga. The water is used by the devotees to offer their prayers by performing Abhisheka to the Linga with utmost devotion and faith.
There are millions of Lingas being installed surrounding the temple by the pilgrims since 1980 spread over an area of 13 acres (53,000 m2). There are more than 8.6 million Lingas installed as of 2008. The lingas installed vary between 1 foot (0.30 m) and 3 feet (0.91 m) tall. The temple was started with the intent of installing 1 crore lingas, hence the name "Kotilingeshwara". Koti means crore (10 million). The Sahasra Linga is in the shape of a single Linga but consists of 1000 Lingas etched on a single column. One must reckon each such Linga as 1000 Lingas to arrive at the aggregate number of Lingas installed.
The temple has two NagaLinga Flower Trees or Cannon Ball Flower Trees. The unmarried women pray with devotion and faith to Lord Lingeswara wishing for a happy married life and tie a yellow thread around the Tree. One can see yellow threads covering the entire Tree.
The Karnataka government has declared this temple as a tourist spot so that devotees and pilgrims from all over the world can witness the 108-foot (33 m)-tall Linga and 35 Feet tall Nandi statue.
History of the Temple[edit]
Lord Kotilingeshwara temple was constructed over 13 acres (53,000 m2) of land in Kammasandra. The first Linga was installed in the year 1980 on October 10. Later the Sanctum for the main deity was constructed. From then on many more Lingas are being installed surrounding the temple, till date 90 lakhs lingas are there in the temple.
Daily Pooja[edit]
Poojas are performed to all the installed lingas every day at 6:00 A.M. and 6:00 P.M. by 10 Priests along with Drums and Music. The Priests recite mantras and pour water on each and every installed linga.
Special Pooja[edit]
Linga Installation : The Devotees can offer their prayers to Lord Kotilingeshwara by installing Lingas. The price for the Lingas depends on the size of the Linga to be installed (For small lingum it will cost around 7k-8k and medium lingum 8-9k and 28-30k for large lingum (Note: this info is as of Mar-2015 this may change in coming years)) These lingum will be installed on any days the Devotees choose (before was done on selected days of year). The Lingas will be installed in the name of the devotee . One can find the names of the devotees carved on the Lingas installed and prayers will be offered every day for the well being of the donors.
Facilities[edit]
Mantap or Rest House Facility[edit]
The temple authorities have constructed Mantap or Rest houses for the Pilgrims beside the temple premises. People who want to stay and visit the temple can rest at this Mantap free of cost.
Free Cost marriages[edit]
The temple founder Swamy Sambha Shiva Murthy has performed free mass marriages for the past 4 years, in which 360 couple have benefited. Today the temple performs utmost 15 to 20 marriages for 4 days in a week. The temple collects a nominal fee of around Rs 200 for each marriage. They make all the arrangements including the Priest, Drums and Music for the marriages.
Meditation Hall[edit]
There is a meditation hall near the Exhibition hall which is specifically built for the pilgrims to wish to meditate.
Location[edit]
Kotilingeshwara temple is approximately 6 KM from KGF and 13 KM Bangarapet on Bangarapet-Bethamangala road. Kotilingeshwara can be reached by road from Bangalore via Kolar, Bangarapet route.


Tuesday, September 15, 2015

हिंदी दिवस(१४.०९.२०१५)

१५.०९.२०१५
        हिंदी दिवस(१४.०९.२०१५) पर सबको शुभकामनाएं!(हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारा गर्व है)
हिंदी दिवस पर सबको शुभकामनाएं! आइए हम सब मिलकर इस खूबसूरत और समृद्ध भाषा के विस्तार और विकास में अपना अपना योगदान दे इससे हिंदी के साथ साथ हमारा अपना भी भला होगा ऐसा मेरा विचार/मानना है!!  
           
"मैं कहता हूं कि आप अपनी भाषा में बोलें, अपनी भाषा में लिखें।उनको गरज होगी तो वे हमारी बात सुनेंगे। मैं अपनी बात अपनी भाषा में कहूंगा।जिसको गरज होगी वह सुनेगा। आप इस प्रतिज्ञा के साथ काम करेंगे तो हिंदी भाषा का दर्जा बढ़ेगा!"

   महात्मा गांधी 

Efforts must be made to promote Hindi language: PM Modi

The world is acknowledging the power of Hindi language today: PM

Film industry has a major role in making Hindi popular across the world, says PM Narendra Modi
Whichever country I have visited, people try to speak ‘Sabka Sath, Sabka Vikas’: PM Modi

Three languages will be influential in digital world- English, Chinese and Hindi: PM

Language is the medium to express our thoughts and feelings: PM


Hindi is a link between ancient civilisation and modernity,

 says President Mukherjee

Tuesday, September 8, 2015

Visit to Mysore.

૦૮.૦૯.૨૦૧૫...
visit to Mysore....05/06/09.2015....

Saturday, August 15, 2015

Sheikh Zayed Grand Mosque (Arabic: جامع الشيخ زايد الكبير‎) :

15.08.2015
Sheikh Zayed Grand Mosque (Arabic: جامع الشيخ زايد الكبير) : 

Prome Minister Modiji is Visiting U.A.E.on 16th and 17 August.He will also visit this famous mosque. 
Sheikh Zayed Grand Mosque (Arabic: جامع الشيخ زايد الكبير) is located in Abu Dhabi, the capital city of the United Arab Emirates[1]and is considered to be the key for worship in the country.
Sheikh Zayed Grand Mosque was initiated by the late president of the United Arab Emirates (UAE), His Highness Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, who wanted to establish a structure which unites the cultural diversity of Islamic world, the historical and modern values of architecture and art.[2] His final resting place is located on the grounds beside the same mosque. The mosque was constructed from 1996 to 2007.[3] It is the largest mosque in the United Arab Emirates. The building complex measures approximately 290 m (960 ft) by 420 m (1,380 ft), covering an area of more than 12 hectares (30 acres), exclusive of exterior landscaping and vehicle parking.[4]
As the country's grand mosque, it is the key place of worship for Friday gathering and Eid prayers. During Eid it can be visited by more than 40,000 people.[1]
Sheikh Zayed Grand Mosque Center (SZGMC) offices are located in the east minarets. SZGMC manages the day-to-day operations, as a place of worship and Friday gathering, and also a center of learning and discovery through its educational cultural activities and visitor programs.

The library, located in the north/east minaret, serves the community with classic books and publications addressing a range of Islamic subjects: sciences, civilization, calligraphy, the arts, coins and includes some rare publications dating back more than 200 years. In reflection of the diversity of the Islamic world and the United Arab Emirates, the collection comprises material in a broad range of languages, including Arabic, English, French, Italian, Spanish, German and Korean.