Monday, September 11, 2017

(૯૨)..યોગ

૧૧/૦૯/૨૦૧૭..(૯૨)..યોગ

   સંકલિત......                                ચિત્ર સૌજન્ય:ઈન્ટરનેટ  
યોગ
'યોગ કોઈ ધર્મ નથી. યોગ હિન્દુ નથી, યોગ મુસ્લિમ નથી યોગ એક વિશુદ્ધ વિજ્ઞાાન છે. ગણિત, ફિઝીક્સ, કેમેસ્ટ્રી જેવું. ફિઝિક્સ કંઈ ખ્રિસ્તી કે બૌદ્ધ હોય ? ઘણા ખ્રિસ્તીઓએ ભૌતિકશાસ્ત્રના નિયમો શોધ્યા એટલે શું ભૌતિકશાસ્ત્ર ખ્રિસ્તી થઈ ગયું ? આ તો એક સંયોગ છે કે હિન્દુઓએ યોગ શોધ્યો (પણ હિન્દુઓએ તો ગણિતના અંકો પણ શોધ્યા, ને સંગીતના રાગ પણ- એટલે એ શું હિન્દુ પૂરતા મર્યાદિત થઈ ગયા ?) એક મુસ્લિમ પણ યોગી હોઈ શકે, ખ્રિસ્તી, જૈન કે બૌદ્ધ પણ. યોગનું અસ્તિત્વ ધર્મ સાથે જોડાયેલું નથી. (ઇસ્લામ પહેલાં પણ લીલો રંગ હતો, જીસસ પહેલા પણ ક્રોસ તો હતો જ એવું કંઈક')
અને બીજા કોઈની સરખામણી પતંજલિ સાથે શક્ય નથી. માનવ ઇતિહાસમાં એમણે પહેલી વખત ધર્મને વિજ્ઞાાનની આસ્થાએ લાવી દીધો. જેના નિયમો મહત્ત્વના હોય, તથાકથિત શ્રદ્ધા નહિ ! બધા ધર્મો કોઈને કોઈ ઇશ્વર કે વિધિ પર ભરોસો મૂકવાનું કહે છે. પતંજલિનો યોગ તો આવી કોઈ કડાકૂટને બદલે ચોક્કસ રૃપરેખા આપીને કહે છે અનુભવ કરો ! યોગ ધર્મ નથી, દર્શનશાસ્ત્ર નથી. શરીર અને મનથી અનુભવ કરવાનું વિજ્ઞાાન છે અને એ કોઈનું ઇન્વેન્શન (આવિષ્કાર) નથી, ડિસ્કવરી (શોધ) છે.
પતંજલિ પ્રબુદ્ધ ધર્મ પ્રવર્તકોની દુનિયાના આઇન્સ્ટાઇન છે. એ કવિ નથી, એમણે બહુ નીતિમત્તાનો ઉપદેશ પણ આપ્યો નથી. બસ, સૂત્રો અને આસનો. અનુશાસનનું ગણિત. યોગ કોઈ મેડિકલ થેરપી નથી, સાધના છે. થેરેપી તો બીમારો માટે હોય. યોગ તો સ્વસ્થ વ્યક્તિઓ માટે પણ છે.
એ પરમ અને પ્રકૃતિ સાથે શરીર અને મનનું અનુસંધાન છે. હિન્દુ, મુસ્લિમ કે ખ્રિસ્તી પરંપરામાં ધર્મ એ કેવળ અકસ્માત છે, સત્ય વ્યક્તિગત શોધવાનું છે. યોગ કેવળ શારીરિક મુદ્રા નથી ચિત્તને સમાપ્ત કરવાનો સાક્ષીભાવ છે. મનની ક્રિયા- પ્રતિક્રિયાથી મુક્ત થઈ મળતી ઊર્જા છે. એટલે પતંજલિ આસ્તિક કે નાસ્તિક પણ નથી. કોઈ ભગવાન કે દેવદૂતની કાલ્પનિક કહાની એ કહેતા નથી. બસ સાધના અને સમર્પણથી શૂન્યતા સુધી પહોંચી, અંદરના અંધારા ઉલેચવાની પ્રકાશમય વાત છે.''
~ ઓશો ( 1981 )  
International Yoga Day

International Yoga Day
UN International Day of Yoga
Official name
International Day of Yoga - IDY
Also called
Yog Day, World Yog Day
Observed by
Worldwide
Type
Celebrations
Yoga, Meditation, meetings, discussions, cultural performances
Date
Next time
21 June 2015
Frequency
Annual

June 21 was declared as the International Day of Yoga by the United Nations General Assembly on December 11, 2014.[1] Yoga, a physical, mental and spiritual practice having its origin over 6000 years ago in India aims to integrate the body and the mind.[2]
The declaration of this day came after the call for the adoption of 21 June as International Day of Yoga by Indian Prime MinisterNarendra Modi during his address to UN General Assembly on September 27, 2014[3][4][5][6] wherein he stated:
"Yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition. It embodies unity of mind and body; thought and action; restraint and fulfilment; harmony between man and nature; a holistic approach to health and well-being. It is not about exercise but to discover the sense of oneness within yourself, the world and the nature. By changing our lifestyle and creating consciousness, it can help us deal with climate change. Let us work towards adopting an International Yoga Day."[7]
[8] In suggesting June 21, which is the Summer Solstice, as the International Day of Yoga, Narendra Modi had said that the date is the longest day of the year in the Northern Hemisphere and has special significance in many parts of the world.[9]
From the perspective of yoga, the Summer Solstice marks the transition to Dakshinayana. The first full moon after Summer Solstice is known as Guru Poornima. According to Sadhguru Jaggi Vasudev, in the yogic lore, the first transmission of yoga by Shiva, the first Guru, is said to have begun on this day.[10] Dakshinayana is also considered a time when there is natural support for those pursuing spiritual practices.[11] Govind Gurbani Yog Guru / Vice President of Rajasthan Swasthya Yog Parisad Jaipur India informed that on 21 June fifty thousand followers of Yoga will perform Yoga in Rajasthan.

|| योग: कर्मसु कौशलम ||
Yog means ‘union’ or ‘connection’. In Sanskrit, the word ‘yog’ is used to signify any form of connection. Yog is both a state of connection and a body of techniques that allow us to connect to anything.

NEW DELHI:  Prime Minister Narendra Modi addresses the nation on the International Day of Yoga.
Here are the highlights from his speech:
·         Did anyone ever think that Rajpath can become 'Yogapath'?
·         We are not only celebrating a day but we are training the human mind to begin a new era of peace, amity.
·         Essential that human beings develop internally.
·         Yoga is not just for exercising limbs. If that was true, people working in the circus would be called yogi's.
·         There will be no part of the world that will be untouched by Yoga today.
·         I thank the United Nations and countries who co-sponsored the resolution to mark this day as International Day of Yoga.
·         Mann, buddhi, shareer, aur aatma (Heart, mind, body, and soul) have to work in harmony.
Story First Published: June 21, 2015 06:55 IST

Visvesvaraya museum chips in with exhibition
June 22, 2015, Bengaluru, DHNS
 An exhibition on the ancient practice of Yoga was inaugurated at the Visvesvaraya Industrial and Technological Museum (VITM), on the occasion of the first International Yoga Day, on Sunday. 

The exhibition started with 150 people from across the city participating in various Yoga sessions in the morning.

Later, the exhibition was formally inaugurated by Nimhans director Dr P Satish Chandra. Speaking with Deccan Herald, K G Kumar, director of VITM, highlighted a number of aspects of the exhibition.

“The exhibition deals with a number of subjects such as the evolution of Yoga in various periods of history, various streams and schools of Yoga and the science behind it,” said Kumar. The exhibition will go on till July 15 at VITM. It is also being showcased at the Advanced Centre of Yoga at Nimhans till June 26. Dr Chandra talked about the benefits of Yoga and how, especially for children and the youth, it can serve as a life-saver at a time when there is intense competition in all fields. Highlighting the complexity of the functioning of the brain, he said while medical science knows about brain as a physical organ, no one knows about “mind.”

He said that there was a need to adopt this age-old knowledge at an early age to reap its benefits better. A quiz on Yoga and the screening of a movie on the history of Yoga were the other highlights.

Yog is essentially Hindu. Whoever is trying to suggest that no religion is linked with Yog is misleading. Now can anybody tell me what religion Patanjali followed ? Was it Islam ? Buddhism ? Christianity? You can't take away credit for what rightfully belongs to Hinduism. Ashtang Yog is a magical system. 1) Yam 2) Niyam 3) Asana (the one people did en-mass yesterday) 4) Pranayam 5) Pratyahaar 6) Dhyan 7) Dharana 8) Samadhi. This is all Hindu.
Darshan dave

ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ।
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ॥६- ८॥
GYaanaviGYaanatR^iptaatmaa kuuTastho vijitendriyaH
yukta ityuchyate yogii samaloshhTaashmakaa.nchanaH .. 6.8.
The yogi who completely understands God, who is unmoved under all circumstances, whose senses are fully under control and to whom, mud, stone and Gold are alike is called a God realized Soul.
GYaana viGYaana – wisdom and experience tR^iptaatmaa – one who is full of  :kuuTasthaH – one who is unmoved under all circumstances : vijitendriyaH – one who has mastered his senses sama loshhTaashmakaa.nchanaH – to whom mud, stone and gold are alike : yogi – such a yogi yukta – God realized iti uchyate – is spoken of
The Yoga Way of Life!
Derived from the Sanskrit word yuj, Yoga means union of the individual consciousness or soul with the Universal Consciousness or Spirit. Yoga is a 5000 year old Indian body of knowledge. Though many think of yoga only as a physical exercise where people twist, turn, stretch, and breathe in the most complex ways, these are actually only the most superficial aspect of this profound science of unfolding the infinite potentials of the human mind and soul.
The science of Yoga imbibe itself the complete essence of the Way of Life, including - Gyan Yoga or philosophy, Bhakti Yoga or path of devotional bliss, Karma Yoga or path of blissful action, and Raja Yoga or path of mind control. Raja Yoga is further divided into eight parts. At the heart of the Raja Yoga system, balancing and unifying these various approaches, is the practice of Yoga Asana.


“Yog” means Karma without worry about the fruit, past and future. We have to perform Karma in present time. So don’t worry about anything, while you perform Karma.
“Karma” means any type of activity you have to do.
યોગએટલે ફળ, ભૂત કે ભવિષ્યની ચિંતા કર્યા વિના કરેલું નિષ્કામ કર્મ. કર્મ આપણે વર્તમાનમાં કરવાનું હોય છે. તો પછી ભૂતકાળ કે ભવિષ્યની ચિંતા કરીને શું ફાયદો?
કર્મએટલે આપણા દ્વારા કરવામાં આવતી કોઇ પણ પ્રવૃત્તિ.
સંકલિત

No comments: