Wednesday, July 12, 2017

(૪૯)..'I'...હું

     ૧૨/૦૭/૨૦૧૭..(૪૯)..'I'...હુંસંકલિત......                              ચિત્ર સૌજન્ય:ઈન્ટરનેટ...

WHAT is it that's hard to break???
Diamonds are hard to find but not hard to Break.
         
What is the hardest thing to break then?                                  
 
The answer is:
HABIT!                                                      
If you break the
H, you still have A BIT. If you break the A, you still have BIT. If you break the B, you still have IT!
Hey, after you break the
T in IT, there is still the 'I'.
And that
(I) is the root cause of all the problems. Isn’t it right?!
Now you know why HABIT is so hard to break….
Its destiny is in its name!
  
હું અને મારા શિક્ષક...
હું એટલે કોણ?
હું એટલે હુ જ ....
કવિ શ્રી મીનપિયાસી એ સરસ લખ્યું છે -----
પરમેશ્વર તો પહેલું પૂછશે ...
કોઈનું સુખ:દુઃખ પુછ્યુંતું?
દર્દ ભરેલી આ દુનિયામાં કોઈનું  આસું લૂછ્યું તું?
કબૂતરો નું ઘૂ ...ઘૂ.. ઘૂ...
ઉંદર ચકલાં......ચૂ..ચૂ..ચૂ
ભમરા ગૂંજે  ગૂ ..ગૂ.. ગૂ..
આ કુંજન માં શી ક્કાવારી ?
હું કુદરત ને પૂછું છું?
ઘુવડ સમા ઘૂઘવાટકરતો,
માનવ બોલે હું.. હું.. હું... 
તો હું---એટલે આ ઘુવડ સમો ઘૂઘવાટ કરતો હું .....
અને અંગ્રેજી નો---I
અને મારા શિક્ષક એટલે કોણ?
મારા આ હું ને ઓગાળનાર,
હું માંથી મને માનવ  બનાવનાર,
હું માંથી મને વિદ્યાર્થી બનાવનાર,
મારા શિક્ષકો એટલે તે મહાનુભાવો -----
કે જેમને મને ભાન કરાવ્યું કે--------
I know that I know nothing.”
જગત અવાશિયા
તારીખ: ૨૩.૦૨.૧૯૯૯, ધોરણ: ૬ એ.No comments: